Kadra pedagogiczna

mgr Wanda Głowacka dyrektor szkoły, język polski, język rosyjski, WDŻ
mgr Sławomir Augustyniak geografia
mgr Iwona Adrian kształcenie zintegrowane
mgr Maria Domańska matematyka, przyroda
mgr Urszula Fer historia, plastyka, muzyka
mgr Adam Gajdek zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
mgr Ewa Głowacka przyroda, biologia
mgr Andrzej Kostrzewski religia, biblioteka
mgr Elżbieta Lampowska kształcenie zintegrowane
mgr Dorota Matuszak oddział przedszkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Krystyna Molińska język polski, historia i społeczeństwo
mgr Magdalena Naparty chemia, fizyka
mgr Grażyna Olejnik kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka
mgr Anna Piernik nauczyciel wspomagający
mgr Marlena Radzimska pedagog szkolny, logopeda
mgr Krzysztof Rajewski język angielski
mgr Katarzyna Walczak zajęcia rewalidacyjne
mgr Dariusz Wojciechowski wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, SKS
Wychowawcy klas

mgr Dorota Matuszak oddział przedszkolny
mgr Elżbieta Lampowska klasa 1
mgr Grażyna Olejnik klasa 2
mgr Iwona Adrian klasa 3
mgr Adam Gajdek klasa 4
mgr Maria Domańska klasa 5
mgr Krzysztof Rajewski klasa 6
mgr Krystyna Molińska klasa 7
Opiekunowie organizacji szkolnych

Samorząd Uczniowski

mgr Grażyna Olejnik, mgr Krzysztof Rajewski

Szkolne Koło PCK

mgr Maria Domańska
2009-2017 Szkoła Podstawowa w Płowcach