Kadra pedagogiczna

mgr Wanda Głowacka dyrektor szkoły, zajęcia rewalidacyjne, WDŻ
mgr Iwona Adrian kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka
mgr Maria Domańska matematyka, przyroda
mgr Adam Gajdek zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
mgr Andrzej Kostrzewski religia, biblioteka
mgr Elżbieta Lampowska kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Dorota Matuszak oddział przedszkolny
mgr Krystyna Molińska język polski, historia i społeczeństwo
mgr Grażyna Olejnik kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka
mgr Marlena Radzimska pedagog szkolny, logopeda
mgr Krzysztof Rajewski język angielski
mgr Katarzyna Walczak zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Dariusz Wojciechowski wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, SKS
Wychowawcy klas

mgr Dorota Matuszak oddział przedszkolny
mgr Grażyna Olejnik klasa 1
mgr Iwona Adrian klasa 2
mgr Elżbieta Lampowska klasa 3
mgr Maria Domańska klasa 4
mgr Krzysztof Rajewski klasa 5
mgr Krystyna Molińska klasa 6
Opiekunowie organizacji szkolnych

Samorząd Uczniowski

mgr Iwona Adrian, mgr Grażyna Olejnik

Szkolne Koło PCK

mgr Maria Domańska

Klub Przyjaciele Ziemi

mgr Elżbieta Lampowska, mgr Krystyna Molińska
2009-2017 Szkoła Podstawowa w Płowcach