Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej

Program wychowawczo-profilaktyczny

Statut Szkoły

Broszura MEN o zmianach w systemie edukacji
Szkoła Podstawowa w Płowcach