Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018

Broszura MEN o zmianach w systemie edukacji
2009-2017 Szkoła Podstawowa w Płowcach