Ogłoszenia

Drodzy Rodzice. Ze względu na trwający w naszej szkole strajk planowana na 24 kwietnia wywiadówka nie odbędzie się. Wychowawcy klas skontaktują się z Państwem, gdy sytuacja pozwoli na przeprowadzenie spotkań.

Rozpoczynamy przyjmowanie dzieci do przedszkola i do pierwszej klasy. Wnioski o przyjęcie dziecka można znaleźć w dziale Dokumenty.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola:
1 marca-29 marca - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
8 kwietnia - podanie przez przedszkole listy zakwalifikowanych dzieci.
Do 12 kwietnia - potwierdzenie przez rodziców chęci uczęszczania przez dziecko do przedszkola.
15 kwietnia - ogłoszenie listy przyjętych dzieci.

Rekrutacja uzupełniająca:
24 kwietnia-15 maja - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
20 maja - podanie przez przedszkole listy zakwalifikowanych dzieci.
Do 23 maja - potwierdzenie przez rodziców chęci uczęszczania przez dziecko do przedszkola.
24 maja - ogłoszenie listy przyjętych dzieci.


Harmonogram rekrutacji do pierwszej klasy:
1 kwietnia-18 kwietnia - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.
29 kwietnia - podanie przez szkołę listy zakwalifikowanych dzieci.
Do 10 maja - potwierdzenie przez rodziców chęci uczęszczania przez dziecko do szkoły.
15 maja - ogłoszenie listy przyjętych dzieci.

Rekrutacja uzupełniająca:
20 maja-31 maja - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.
10 czerwca - podanie przez szkołę listy zakwalifikowanych dzieci.
Do 17 czerwca - potwierdzenie przez rodziców chęci uczęszczania przez dziecko do szkoły.
21 czerwca - ogłoszenie listy przyjętych dzieci.


Terminy zebrań z rodzicami

12 września 2018
21 listopada 2018
30 stycznia 2019
24 kwietnia 2019
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć 3 września
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Ferie zimowe 14-27 stycznia
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia
Przerwa świąteczna 18-23 kwietnia
Zakończenie zajęć 21 czerwca
Ferie letnie 22 czerwca-31 sierpnia
Planowane wyjazdy i wydarzeniaWarto odwiedzić

Szkoła Podstawowa w Płowcach