Ogłoszenia

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca o godz. 9.00.

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziejów.

Terminy zebrań z rodzicami

12 września 2018
21 listopada 2018
30 stycznia 2019
24 kwietnia 2019
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć 3 września
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Ferie zimowe 14-27 stycznia
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia
Przerwa świąteczna 18-23 kwietnia
Zakończenie zajęć 19 czerwca
Ferie letnie 20 czerwca-31 sierpnia
Planowane wyjazdy i wydarzenia

Dzień Dziecka - impreza ogólnoszkolna - 31 maja
Bory Tucholskie - wycieczka - 27-31 maja
Warto odwiedzić

Szkoła Podstawowa w Płowcach