Ogłoszenia

Trasy autobusów szkolnych:

I autobus
6.55 Leonowo-Rokitki-Skibin-Skibin(szkoła)-Skibin(świetlica)-Kwilno-Płowce(p.Pacia)-Piołunowo-PłowceI-Płowce-Płowce(sad)-Płowce-szkoła


II autobus
7.00 Opatowice Kolonia-Opatowice(świetlica)-Stary Radziejów Kol-Stary Radziejów(bloki)-Stary Radziejów(krzyż)-Stary Radziejów Wieś-Płowce(suszarnia)-Płowce(p.Waszak)-Płowce Kolonia-Płowce(szrot)-szkoła

Terminy zebrań z rodzicami

12 września 2018
21 listopada 2018
30 stycznia 2019
24 kwietnia 2019
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć 3 września
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Ferie zimowe 14-27 stycznia
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia
Przerwa świąteczna 18-23 kwietnia
Zakończenie zajęć 21 czerwca
Ferie letnie 22 czerwca-31 sierpnia
Planowane wyjazdy i wydarzenia


Warto odwiedzić

Szkoła Podstawowa w Płowcach